Sabtu, Januari 28, 2017

Ulasan PT3; Iklan Sambutan Minggu Alam SekitarUlasan merupakan salah satu soalan wajib yang perlu dijawab oleh calon Peperiksaan PT3. Soalan berbentuk penulisan berdasarkan bahan yang diberi ini memperuntukkan sebanyak 15 markah.